Workshop voor Mantelzorgers

Zingeving / spirituele empowerment
twee of drie gastlessen/workshops per cursus

Themathiek

  • Bewust contact kunnen gaan maken met innerlijke kracht en innerlijke evenwicht
  • Voor zichzelf kunnen gaan vaststellen (gevoelsmatig) wanneer eigen grenzen worden overschreden en dit een onbehagen c.q. innerlijke onevenwichtigheid gaat veroorzaken (herkenning van signalen als oververmoeidheid, irritatie, verharding)
  • Grenzen aangeven met behoud van eigenwaarde en gevoel voor anderen c.q de omgeving

In mogelijk 3 keer de volgende opbouw:

  1. kennismaking en materiaalverkenning
  2. ontdekken waar je kracht ligt, bevestiging
  3. eenzijdigheden ontdekken, confrontatiefase
  4. acceptatie, innerlijke transformatie
  5. delen met anderen, samenwerken
  6. opbouw, vernieuwing
  7. zelfreflectie, evaluatie

De technieken waarmee gewerkt wordt zijn schilderen, tekenen en boetseren. De verschillende materialen en technieken ondersteunen de gekozen thema’s of in gang gezette ontwikkelingsprocessen. Door bijvoorbeeld te schilderen worden beleving en ervaring versterkt en met boetseren komen er vorm en structuur die zich vertalen naar handelswijze. Door beeldend te werken wordt heel direct en snel het gevoel aangesproken. Waar het hoofd nog een en ander kan rationaliseren en in stand kan houden, daar wordt in een gevoelsmatig verband van alles in beweging gezet! Stapsgewijs en op maat worden zo opdrachten aangereikt.