Vitaliteit en Creativiteit

Programma’s voor zorgverlener en zorgnemer

Achtergrond

In een tijd waarin steeds meer van ons gevraagd word en in een steeds hoger tempo, bestaat de neiging roofbouw te plegen op de eigen energie. Dit kan leiden tot uitval door ziekte, burnout, irritatie en slechte relaties op de werkvloer. Kortom we lopen vast of raken uit balans.

Voor een goede vitaliteit is samenwerking tussen de twee hersenhelften essentieel: logica en intuïtie moeten met elkaar in balans zijn. Werk je teveel vanuit de logica, de analytische linker hersenhelft, dan ga je een deel van je potentieel missen.

Kunstzinnig werken spreekt de rechter hersenhelft aan:

Daardoor wordt je innerlijk sterker en behaal je betere resultaten; je wordt zelfbewuster en ziet andere mogelijkheden; je leert je innerlijke kwaliteiten en intrinsieke drijfveren kennen en kunt van daaruit handelen. Als je dan de vitaliteit en creativiteit in jezelf hervindt, kost het je geen extra tijd meer en geen extra geld om in balans te blijven!

Doelgroep

wijk ziekenverzorgenden, verpleegkundigen, cliënten en patiënten, mantelzorgers

Workshop voor Mantelzorgers

Zingeving / spirituele empowerment
twee of drie gastlessen/workshops per cursus

Themathiek

  • Bewust contact kunnen gaan maken met innerlijke kracht en innerlijke evenwicht
  • Voor zichzelf kunnen gaan vaststellen (gevoelsmatig) wanneer eigen grenzen worden overschreden en dit een onbehagen c.q. innerlijke onevenwichtigheid gaat veroorzaken (herkenning van signalen als oververmoeidheid, irritatie, verharding)
  • Grenzen aangeven met behoud van eigenwaarde en gevoel voor anderen c.q de omgeving

In mogelijk 3 keer de volgende opbouw:

  1. kennismaking en materiaalverkenning
  2. ontdekken waar je kracht ligt, bevestiging
  3. eenzijdigheden ontdekken, confrontatiefase
  4. acceptatie, innerlijke transformatie
  5. delen met anderen, samenwerken
  6. opbouw, vernieuwing
  7. zelfreflectie, evaluatie

De technieken waarmee gewerkt wordt zijn schilderen, tekenen en boetseren. De verschillende materialen en technieken ondersteunen de gekozen thema’s of in gang gezette ontwikkelingsprocessen. Door bijvoorbeeld te schilderen worden beleving en ervaring versterkt en met boetseren komen er vorm en structuur die zich vertalen naar handelswijze. Door beeldend te werken wordt heel direct en snel het gevoel aangesproken. Waar het hoofd nog een en ander kan rationaliseren en in stand kan houden, daar wordt in een gevoelsmatig verband van alles in beweging gezet! Stapsgewijs en op maat worden zo opdrachten aangereikt.