STRESS

Interview met Marie-Lisette Derks over ‘STRESS’ in het kader van de minor Arbeid & Organisatie door Farid Benkmil, 4e jaars student kunstzinnige therapie aan de Hogeschool Leiden. Maart 2013.

Lemniscaat

Bij stressklachten werkt het tekenen van een lemniscaat heel goed.
Deze oefening helpt mee om het denken, voelen en willen weer op één lijn te krijgen.


Wat is uw ervaring met stress zowel binnen als buiten uw beroep?

Wat is stress nu eigenlijk voor mij? Een manier van omgaan met een situatie die spanning oproept. Ik kan mijzelf als voorbeeld nemen;  Ik had stress vanwege het gedachtepatroon dat ik aan verwachtingen moet voldoen. Omgaan met die stress heeft sterk te maken met assertiviteit, nee zeggen. Ik begeleid ook mensen met werkgerelateerde stressklachten, met name mensen die burnout zijn geraakt.

Is er ook zoiets als functionele stress?

Er wordt gezegd dat deadlines de prestaties kunnen verhogen. Voor mij is het ‘t meest productief om te werken vanuit stilte. Als er zo’n deadline is, is het belangrijk om te kunnen schakelen naar die innerlijke stilte. Het hebben van zo’n deadline of het denken aan een deadline wekt meestal stress op en werkt averechts.

Wat zijn volgens u de voornaamste oorzaken van stress?

Ik zie dit als iets 2-ledigs. Enerzijds komt er steeds meer op ons af qua prikkels en informatie. Anderzijds is er soms sprake van een afname van kracht en helderheid binnenin jezelf. Door al die informatie is het soms voor iemand niet helemaal duidelijk wat er voor hem belangrijk is, en ook wordt de druk van buitenaf groter om aan al deze prikkels gehoor te geven. Omdat het van buiten meer wordt, raakt het als het ware vanzelf van binnen op; je kunt energie namelijk maar 1 keer uitgeven. Zeker wanneer het idee heerst dat je overal iets mee “moet” kan dit erg vermoeiend werken.

Hoe werkt stress precies volgens u?

Stress beïnvloedt sterk de helderheid van het denken. Sowieso zit je dan vooral in het denken, erg in het hoofd. Het gevoel raakt een beetje ondergesneeuwd. Er wordt als het ware niet meer getoetst aan het gevoel of deze prikkel belangrijk is, maar er wordt sterk vanuit impulsen gehandeld. En niet vanuit een gevoelsmatige verbinding met jezelf.

Wat zijn de gevolgen van stress? zowel lichamelijk als geestelijk, en op de werkvloer.

Veranderingen zijn vaak erg stressvol, als een bedrijf bijvoorbeeld in reorganisatie zit. Een van de oorzaken van stress is onzekerheid. De spanning die je door stress opbouwt komt meestal ook lichamelijk tot uiting, als bijvoorbeeld maagbuikklachten, hoofdpijn of nekklachten. Ook raakt zoals al eerder vermeld het denken vertroebeld.

Wat werkt volgens u goed tegen stress?

Ik werk zelf sterk vanuit een verbinding met jezelf. Bij stressklachten werkt het tekenen van een lemniscaat heel goed. Deze oefening helpt mee om het denken, voelen en willen weer op één lijn te krijgen. Via het gebruik van kunst en gesprekken wil ik het gezonde weer aanspreken, iemand aan het denken zetten over wat echt belangrijk is voor hem/haar. Als het voelen weer terugkomt, en het wordt iemand weer duidelijk wat belangrijk is, dan kan er gewerkt worden aan het versterken van assertiviteit, het aangeven van grenzen, etc.

Maak je ook gericht gebruik van ontspanningsoefeningen?

Sowieso halen mensen veel ontspanning uit het kunstzinnig werken op zich. Zoals ik al zei werkt een lemniscaat tekenen sterk ontspannend en regulerend, ook kan het boetseren van bijvoorbeeld een boom hetzelfde effect hebben. Je zou ook meer meditatief gerichte ontspanningsoefeningen kunnen gebruiken, maar deze hanteer ik in mijn werk niet.

Kunnen mensen zichzelf leren hoe met stress om te gaan?

Ja, het is zeker te leren en er zijn ook meerdere cursussen voor. Ik wil graag terugkomen op mijn antwoord op de eerste vraag: het ligt sterk aan de denkpatronen van iemand. De elementen uit de samenleving die stress veroorzaken zijn moeilijk te veranderen. Het gaat echt om een bewuste keuze om anders te denken. Een belangrijke slogan hierin voor mijzelf is: ik kan hier en nu alles uit mijn handen laten vallen. Dit kon ik eerst niet, omdat ik vond van mezelf dat ik alles moest kunnen. Door dit denkpatroon te veranderen kan ik nu anders met situaties omgaan, en zorgen deze bij mij voor minder stress.

Heeft u nog iets belangrijks om toe te voegen?

Ik wil vooral nog toevoegen dat werken aan het omgaan met stress niet alleen een probleem is, maar dat het belangrijk is om ook hier plezier aan te beleven. Vanwege het hoge tempo in onze samenleving lijken we het plezier een beetje te verliezen, en vaak is het hoe hoger het tempo hoe lager het plezier. We gaan dan zo snel alles voorbij dat we de leuke dingen niet meer zien, terwijl deze juist zo belangrijk zijn om gezond te blijven. Het heeft ook zeker iets waardevols als je het ziet als een ontwikkelingskans. Je leert beter voor jezelf na te gaan wat belangrijk is voor jou en je leert dingen loslaten om zo de verbinding met jezelf weer sterker te maken. Je leert ook nee te zeggen. Dit nee zeggen is op het werk of school soms lastig, wanneer bijvoorbeeld het behoud van je baan op het spel staat. Het belangrijkste in het omgaan met stress voor mij is stilte, als het ware ophouden met teveel denken. Hoe krachtig het denken is tijdens stress als negatieve factor, zo krachtig kan het ook zijn als positieve factor. Als je bijvoorbeeld tegen jezelf zegt: Ik kan dit, ik ga hier mijn tijd en energie in steken. De negatieve gedachten werken je tegen en kosten energie die je ook in het project zelf had kunnen stoppen.