Profiel


BaanBeeld is een bureau voor beeldende coaching voor mensen die persoonlijk en/of professioneel van richting willen veranderen en daar wegwijzers bij kunnen gebruiken. BaanBeeld biedt ondersteuning bij ontwikkelingsvragen op het gebied van arbeid en organisatie en bij persoonlijke bewustwordingsprocessen:

  • beter omgaan met toenemende werkdruk en het voorkomen van burn-out
  • weerbaarheid en persoonlijk leiderschap
  • bewust worden van talenten en kwaliteiten en deze adequaat kunnen inzetten
  • arbeidsrelaties en loopbaanontwikkeling

Waarden en competenties van waaruit BaanBeeld werkt:

  • leven en leren met enthousiasme en betrokkenheid
  • inspiratie en innovatie
  • echt luisteren en de essentie vinden
  • innerlijke krachten en levenswaarden aanspreken en deze zichtbaar, bereikbaar en werkbaar helpen maken

BaanBeeld is opgericht door Marie-Lisette Derks. Marie-Lisette is afgestudeerd als beeldend kunstenaar en kunstzinnig therapeut. Met haar werkwijze weet zij de intrinsieke kracht en individuele eigenschappen naar boven te halen. Zij heeft veel ervaring in het inzichtelijk maken van denkpatronen en het begeleiden van veranderingsprocessen.