Profiel


BaanBeeld is een bureau voor beeldende coaching voor mensen die persoonlijk en/of professioneel een nieuwe stap willen of moeten zetten en daar wegwijzers bij kunnen gebruiken. BaanBeeld biedt ondersteuning bij ontwikkelingsvragen op het gebied van arbeid en organisatie en bij persoonlijke bewustwordingsprocessen:

  • beter omgaan met toenemende werkdruk en het voorkomen van burn-out
  • weerbaarheid en persoonlijk leiderschap
  • bewust worden van talenten en kwaliteiten en deze adequaat kunnen inzetten
  • arbeidsrelaties en loopbaanontwikkeling

Waarden en competenties van waaruit BaanBeeld werkt:

  • leven en leren met enthousiasme en betrokkenheid
  • inspiratie en innovatie om jouw plek te kunnen innemen
  • echt luisteren en de essentie vinden
  • jouw innerlijke krachten en kwaliteiten aanspreken en deze zichtbaar, bereikbaar en werkbaar helpen maken

BaanBeeld is opgericht door Marie-Lisette Derks. Marie-Lisette is afgestudeerd als kunstzinnig therapeut aan de Hogeschool Leiden en heeft sinds 2008 haar eigen praktijk ‘BaanBeeld’ in Den Haag. Zij zet het kunstzinnig werken coachend in bij werk gerelateerde ontwikkelingsvragen. Met haar inzichten en werkwijze weet zij de intrinsieke kracht en individuele eigenschappen van deelnemers naar boven te halen. Zij heeft veel ervaring in het inzichtelijk maken van denkpatronen en het begeleiden van veranderingsprocessen.